Get Adobe Flash player

HubWays

HubWays is een gezamenlijk (TLN/VSV, VGB, FloraHolland en Eyefreight) initiatief van de sierteeltsector voor digitalisering en samenwerking in sierteelttransport, om op deze manier toekomstbestendige dienstverlening en ketenefficiëntie te realiseren. HubWays biedt de infrastructuur voor een platform, wat de hele sector verbindt door middel van één logistieke taal ten bate van de logistieke operatie.

Goede logistiek en informatievoorziening zijn essentieel voor alle sectorpartijen. Tijdsdruk, frequente bestellingen, hoge logistieke kosten, congestie, de trend rond digitalisering, maar ook de vraag om duurzamer te presteren, vraagt om collectieve verbeteringen.

Alle initiatiefnemers onderschrijven de lange termijn ambitie om de logistieke stromen efficiënt en betrouwbaar in te richten en de concurrentiekracht van de sector te versterken. Een voorwaarde om deze verbetering in logistieke stromen te realiseren is het digitaal en gestandaardiseerd uitwisselen van logistieke informatie binnen de sector. Een digitaal, neutraal informatieknooppunt voor de sector is daarvoor een randvoorwaarde.

De afwikkeling van deze logistieke processen verloopt nu niet optimaal. Manuele communicatie heeft de overhand, waarbij logistieke informatie niet op een standaard en digitale manier met elkaar wordt gedeeld. Er wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van Floricode standaarden en de telefoon en fax zorgen voor een groot aantal fouten en dubbele invoer van informatie. Logistiek dienstverleners krijgen in veel gevallen de transportopdracht pas op het laatste moment, waardoor er weinig tijd is om de verschillende zendingen efficiënt in te plannen. Ook worden door de toename van de directe handel de zendingsgrootte kleiner en de levertijden korter.

Het platform biedt de mogelijkheid om ketenbreed te ondernemen met de beschikbare informatie en daarmee samenwerking en optimalisaties in uw logistiek te realiseren.

Het HubWays platform zorgt voor digitale communicatie en verbinding tussen ketenpartijen door middel van de Floricode berichtenstandaard: de elektronische transportopdracht (ETO), de elektronische logistieke status (ELS) en het elektronische pakbonbericht (EPB). Zie voor meer informatie www.Floricode.com.

©2017 HubWays